ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aforozlanmak işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

afo-roz-lan-ma