ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► özdeyiş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca aphorisme"

Kullanımı;

"Aforizma, bir form olarak neredeyse bütün disiplinlerle dirsek temasındadır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

afo-riz-ma