afiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿāfiyet

İlişkili birleşik kelimeler; "kemaliafiyet"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-fi-yet