affolmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağışlanmak. "(Bağışlama işine konu olmak, affa uğramak, affedilmek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿafv + Türkçe olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
af-fol-mak