ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► bağışlatma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Selim Bey birçok vesilelerle evvelki hiddet ve şiddetini affettirmeye, sebebini başka başka şeylerle tevile çalıştı, gönlümü aldı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

af-fet-tir-me