ne demek?

"hoşgörünüze güvenerek" anlamında kullanılan bir nezaket sözü

Kullanımı;

"Affınıza sığınarak malumatınızı da madamdan aldım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

af-fı-nı-za sı-ğı-na-rak