afetzede ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Afete uğramış, afet görmüş kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça āfet + Farsça -zede


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-fet-ze-de