ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşkınlık içinde bırakmak, birini şaşırıp bir şey yapamaz duruma sokmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

afal-laş-tır-mak