ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşkınlık içinde kalmak, şaşırıp bir şey yapamaz olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Bir soru ile afallaşmış, ikisini de alt etmiştim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

afal-laş-mak