ne demek?

Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca aérodynamique"

Kullanımı;

"O, hendeseyle fiziği, aerodinamiği, hatta kimyayı, dimağında öyle harika formüllerle birleştirmişti ki planını bizzat eliyle çizdiği aşırtma gülle atan toplar, öndeki mâniayı devreden çıkarıyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

aero-di-na-mik

Gazların hareketini inceleyen bilim dalı

Tipi / Türü;

fizik

Bu bilim alanlarıyla ilgili olan

Tipi / Türü;

sıfat

Köken (Etimoloji) bilgisi: