aerodinamik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca aérodynamique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gazların hareketini inceleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu bilim alanlarıyla ilgili olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ero-di-na-mik