adsız parmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüzük parmağı. "(Orta parmak ve serçe parmak arasındaki parmak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-sız par-mak