ne demek?

Yargı organları ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten sistemin bütünü; adalet örgütü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hukuk

Kullanımı;

"Daha önce de belirtildiği gibi 1879 yılında yeniden yapılandırılan adliye teşkilatının temelini, bu kanunlar oluşturdu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ad-li-ye teş-ki-la-tı