adliye teşkilatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yargı organları ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten sistemin bütünü, adalet örgütü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-li-ye teş-ki-la-tı