adli zabıta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-li za-bı-ta