adlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendisine ad verilmek, isimlenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kötü ün kazanmak, isimlenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-lan-mak