ne demek?

Adlandırma, ad verme ihtimali bulunmak; isimlendirebilmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ad-lan-dı-ra-bil-mek


Adlandırmaya gücü yetmek; isimlendirebilmek