adlandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adlandırma, ad verme ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Adlandırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-lan-dı-ra-bil-mek