ne demek?

Adlandırıvermek işi; isimlendiriverme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ad-lan-dı-rı-ver-me