ne demek?

Adlandırılma, ad verilme ihtimali bulunmak; isimlendirilebilmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ad-lan-dı-rı-la-bil-mek