adlandırılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adlandırılma, ad verilme ihtimali bulunmak, isimlendirilebilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-lan-dı-rı-la-bil-mek