ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adlaşmak durumu; isimleşme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ad-laş-ma