ademiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yokluk. "(Yok olma, bulunmama durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿademiyyet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

"(âdemiyet)" İnsanlık. - Adamlık.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-de-mi-yet