ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► yerinden yönetimcilik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim toplum bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

ade-mi-mer-ke-zi-yet-çi-lik