ademimerkeziyetçi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerinden yönetimci

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,toplum bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-de-mi-mer-ke-zi-yet-çi