ne demek?

► yerinden yönetim

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş toplum bilimi

Kökeni;

"Arapça ʿadem + merkeziyyet"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ade-mi-mer-ke-zi-yet