ademimerkeziyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerinden yönetim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿadem + merkeziyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-de-mi-mer-ke-zi-yet