adedimürettep ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tam sayı. "(Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı)", (Kesirsiz sayı)

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaded + muretteb


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-de-di-mü-ret-tep