addolunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sayılmak. "(Sayma işine konu olmak, addedilmek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿadd + Türkçe olunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-do-lun-mak