ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► sayılma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ahalinin, lanetli addolunması sebebiyle yaklaşmaktan içtinap ettikleri bu harap binada çoban Lotriye yaşar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ad-do-lun-ma