addan türeme ad ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesi, isimden türeme isim: Ev-cil, göz-cü-lük vb

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-dan tü-re-me ad