ne demek?

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş; isimcilik, nominalizm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim felsefe

Kullanımı;

"Adcılık akımı, hem burjuvaziye hem de Protestanlığa başkaldırının ilk ve en modern biçimiydi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ad-cı-lık