adavet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşmanlık. "(Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, muhasamat, husumet, antagonizm)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿadāvet


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-da-vet