ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adamsız olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Adamsızlık memleketin en önemli, en büyük derdiydi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

adam-sız-lık