adamca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsana yaraşır bir biçimde, adamcasına

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan sayısı bakımından

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-dam-ca