ne demek?

Adam sendeci olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Deney, otoriter bir yönetimin grupta ya saldırganlık ya da gevşeklik ve adam sendecilik eğilimlerini geliştirdiğini ortaya koydu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

adam sen-de-ci-lik