adam sendecilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adam sendeci olma durumu. "(Önemsemeyen, vurdumduymaz olma durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-dam sen-de-ci-lik