adaletli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adil. "(Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-da-let-li