adalete teslim olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

sanık, adalet işleriyle uğraşan kuruluşa gidip hakkında gerekli işlemin yapılmasını istemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-da-le-te tes-lim ol-mak