ne demek?

Küçük çocuk yürümeye başlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz ağızlardanFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

adak-la-mak