ad tamlaması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok ad soyundan kelime ile kurulmuş olan tamlama, isim tamlaması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad tam-la-ma-sı