ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendi adını başka bir kimseye söylemek

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Adınızı bağışlar mısınız?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

adı-nı ba-ğış-la-mak