ne demek?

Adımlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

adım-la-ya-bil-mek


Adımlama becerisi bulunmak