ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adım uzunluğunda olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Ayak basacak tek adımlık temiz yer yok."

Hecelenişi / Hecelemesi;

adım-lık