adım cümlesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halk oyunundaki zayıf veya güçlü hareketler ile figürlerin birleşimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-dım cüm-le-si