ne demek?

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İtalyanca agente"

Kullanımı;

"İtalya’da büyük bir şirketin acentesiyim ben."

İlişkili birleşik kelimeler;

"borsa acentesi""seyahat acentesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;

acen-te

Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse

Banka şubesi

Vapur ortaklığı

Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse

Tipi / Türü;

ticaret