ne demek?

Acemileşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ace-mi-le-şe-bil-mek