acemi oğlanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeniçeri Ocağında yetiştirilmek üzere tutsaklardan veya Hristiyanlardan devşirme yoluyla toplanan çocuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ce-mi oğ-la-nı