ne demek?

bir işi üstünkörü, özenmeden yapmak

Hecelenişi / Hecelemesi;

ace-le-ye ge-tir-mek