ne demek?

Tempoyu aşamalı bir şekilde hızlandırarak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf müzik

Kökeni;

"İtalyanca accelerando"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ac-ce-le-ran-do