ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acayipleştirmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aca-yip-leş-tir-me