ne demek?

Acayipleşmek durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aca-yip-leş-me