ne demek?

Çabucak acayipleşmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

aca-yip-le-şi-ver-mek