ne demek?

Acarlaşmak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

acar-laş-ma