ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acar olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Kendisinden hiç böyle bir acarlık bekleyemezsin. Görünüşü öyle."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acar-lık

acarlık (2)

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Acar halkından olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kullanımı;

"... Acarlık ruhu bir etnik kimlik ihtilafı değil."

Hecelenişi / Hecelemesi;

acar-lık