ne demek?

'1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim (erkek)Özel

Kökeni;

"Türkçe"

Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse; Acara

Tipi / Türü;

isim

acar (2)

► atılgan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kökeni;

"Arapça aʿcar"

Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik olan

Kullanımı;

"Bunlar yarının kadın hakları savunucuları, acar avukatları olacak soydandırlar."

Yeni olan

Tipi / Türü;

ağızlardan